İTFAİYE HİZMETLERİ 

İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

 

· İtfaiye hizmetleriyle ilgili vakıf ve derneklerle işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak Sırçalı´nın yangın güvenliğini artırıcı tedbirler almak.

· İtfaiye Daire Başkanlığının kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak, mevcut planları geliştirmek.

· İtfaiye araçlarının giremediği sokaklara girebilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, önlemlerin alınması için teklifte bulunmak.

· İtfaiye Daire başkanlığının yıllık bütçesinin hazırlanmasında özellikle; araç ve ana malzemelerin alınması, bina ve tesislerin inşası hususunda hazırlanan kısa, uzun ve orta vadeli planlara uygun direktiflerini vermek.

· Sırçalı’nın nüfus artışı ve yayılma alanlarının genişlemesini dikkate alarak; itfaiye hizmetlerinin gerektirdiği itfaiye araçları ve personel tedariki ile yeni grup ve müfreze binalarının yapımı için gerekli çalışmaları başlatmak.

· Personel arasında birlik ve beraberliği sağlamak, moral değerleri yüksek tutmak, motivasyonu sağlamak.

· İtfaiyecilik eğitimi ve teşkilatlanması hususunda araştırmalar yaparak, gönüllü itfaiyeciliğin kurulup çalıştırılması ile ilgili düzenlemeler yapmak.

· İtfaiye Daire Başkanlığına gönderilen her türlü projelerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak.

· Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak.

· Yurtiçi ve yurtdışı itfaiye teşkilatları ile irtibatı sağlayarak bilgi transferi yapmak.

· İtfaiye araç, gereç ve haberleşme malzemelerinin her zaman göreve hazır olmasını sağlayacak tedbirler almak.

· Yangın istatistiklerinin hazırlanmasını sağlamak, çıkacak sonuçlara göre halkın bilinçlenmesi için tedbirler almak.

· İtfaiyeciliğin temel sorunları hususunda üst düzeyde temaslarda bulunmak.

· Sırçalı’da mevcut Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait itfaiye teşkilatları ile yangına müdahale şekli ve koordinasyonu hususunda yazılı protokoller yapmak.

· İtfaiye Daire Başkanlığının yönetim prensiplerini belirlemek, yazılı hale getirmek.

· Personel sicil işlemlerini düzenlemek.

· Her ast görevdeki personelin bir üst görevdeki personel yerine yetiştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

· Basın ve halkla ilişkilerin düzenlemesini sağlamak.

 

 

· Basın yoluyla itfaiye önlem tedbirlerinin alınması için gerekli girişimlerde bulunmak.
· Arşiv hizmetlerinin en üst düzeyde, yeni teknolojiye uygun şekilde yapılmasını temin etmek.