SU HİZMETLERİ 

 Sırçalı su ihtiyacını başlıca iki ana mevkiden karşılamakta olup bunlar;

1-Say Su Havzası: Say mevkiinde 1 adet kuyudan sağlanan (50 Lt/Sn )  suyumuz insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik hükümlerine uygundur.
2-Merkez Kaynak Suyu: Kasabamız Sağlık Ocağının aşağısında bulunan 1 adet kuyudan sağlanan (60 Lt/Sn )  suyumuz insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik hükümlerine uygundur.
Su Hizmet Birimleri:   

Belediyemiz su hizmet birimleri görev dağılımı aşağıda gösterildiği şekilde yapılmaktadır.
-Su Kaynak (sondaj kuyu) Birimi: Günün 24 saati nöbet tutarak su motorlarında, su ve enerji hatlarında meydana gelen arızaları merkeze bildirmekle görevli personellerdir.
-Arıza ve Depo Kontrol Birimi: Günün 24 saati kaynaklardan gelen suyu mahalle depolarına ve abonelere ulaşmasını sağlayan personellerdir.Ayrıca su numunelerinin alınıp analizinin yapılmasında ilçe sağlık ocağı teknisyenlerine yardımcı olup ana ve tali hatlarda meydana gelen arızaya müdahale eder.
-Tahakkuk ve Tahsilat Birimi:Kasabamızda yaşayan ve su kullanan abonelerimizin kullandıkları su miktarlarını tespit ederek bunlara ait tahakkukları yaparak tahsilatını sağlamaktır.
Genel Faaliyetler:
Su tahakkuklarını yapmak.
Arızalı su sayaçları tespit ederek tamiratını yaptırıp yeniden yerine takmak.
Yeni su abonelerinin kayıtlarını yapmak.
Abonelerini kapatanlarının kapatma işlemlerini yapmak.
Kaçak su kullananları tespit ederek, sularını kesmek ve yasal işlemleri yapmak.
Hatalı yapılan tahakkukları ve itirazları inceleyerek neticelendirmek.
Su Tahakkuk Servisince yapılan okuma işlemleri yerinde el bilgisayarlarınca yapılmakta olup, Abone kayıt, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin tamamı bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
Abonelik İşlemleri:

Su Abonesi olmak için gerekli evraklar ; T.C. Kimlik Numarası, Abone Numarası, Yapı Kullanma İzin Belgesi, Sayaç Markası ve Seri Numarası, İçindeki İşareti (Endeks), Abone Teminat Bedeli .
Su Fatura Ödeme Dönemleri:
Belediyemizce verilen su hizmetlerinin karşılığı belediyemiz tahakkuk ve tahsilat servislerince yılda altı dönemde alınmaktadır. Son ödeme tarihlerinden en az 20-30 gün önce ilgili abone sahiplerine bildirilmektedir. Vatandaşlarımız su ve diğer vergi borçları belediyemiz tasilat servisinden tahsil edilmektedir.Su faturaları iki endeks memuru ile İlgili ödeme dönemlerinden yaklaşık 20-30 gün öncesinden abone sayaçlarındaki endeksler görülmek sureti ile tesbit edilip yazılı olarak kayda alınıp belediyemiz tahakkuk servisince tahakkuk ettirilmektedir.Su faturalarının tahsilatı belediye hizmet binamızda tahsilat servisine ödenmektedir..